Domein Buitenruimte - de teams stellen zich voor

Team Inrichting Openbare Ruimte

Ons team bestaat uit beleidsmedewerkers, projectleiders en verkeersmedewerkers. We zorgen voor beleid én uitvoering. Of het nu gaat om wegen, bruggen, riolering, openbare verlichting, groen, bomen of herinrichting van wijken. Bij gebiedsontwikkelingen (woningbouw, kantoorlocaties) zorgen we voor het bouw- en woonrijp maken én de inrichting van de buitenruimte. We doen ons werk in samenspraak met inwoners, ondernemers, hulpdiensten en aanbieders van openbaar vervoer. We nemen hen mee voor, tijdens en na realisatie van projecten. We luisteren naar alle betrokkenen. We nemen alle belangen en factoren mee en wegen deze serieus af. Een tijdrovend traject. Het duurt vaak wel even voordat onze projecten daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Dat stuit nog wel eens op onbegrip. Goede communicatie is dus belangrijk. En daar worden we steeds beter in, al zeggen we het zelf. We staan altijd open voor verbeteringen. Samen met de gebruikers maken we de openbare ruimte steeds mooier. En veiliger. We vernieuwen. En dat levert veel positieve reacties op. Daar worden wij dan weer blij van. Als team hebben we elkaar nodig om ons doel te bereiken. We delen onze kennis en ervaring. En we hebben onderling veel plezier. Dat alles maakt ons tot een hecht team.

Team Beheer Buitenruimte

Wie staat er wel eens bij stil wat er allemaal bij komt kijken om een weg opnieuw te asfalteren? Om een brug te repareren? Essentaksterfte aan te pakken? Of biodiversiteit te versterken? Ons rioolstelsel zodanig in te richten, dat het de extreme stortbuien als gevolg van de klimaatverandering op kan vangen?
Wij! Wij onderhouden en beheren de voorzieningen in de buitenruimte. Alles wat te maken heeft met stoepen, lantaarnpalen, speeltuinen, verlichting, bruggen, groen en riool. Iedere dag weer. Met veel genoegen. Zodat het voor onze inwoners prettig wonen,
werken en recreëren is. Dit doen we samen met hen en met aannemers. Want de buitenruimte is van iedereen!
We hebben bijna allemaal een civieltechnische achtergrond. We verstaan ons vak. Staan voor ons werk. Zijn trots op wat we doen. Door de schaalvergroting ontstaan meer specialistische rollen. Samen kleuren we die in. Onze teammanager stimuleert ons
zelfbewust en actief mee te doen. We zeggen niet dat dit gemakkelijk is. Uitdagend wel.
Interessant ook. Zo ontwikkelen we ons tot dé partner waarmee anderen graag samenwerken. Machtig mooi!

De Buitendienst

Met zo’n veertig man/vrouw vormen we de buitendienst van de gemeente Teylingen. De meesten van ons zijn allround medewerker. Sommigen toezichthouder, een enkeling administratief medewerker, beleid-/projectmedewerker of teammanager. Alles wat je maar kunt bedenken om te doen in de openbare ruimte, nemen we voor onze rekening. Het groen, zoals de plantsoenen. En het grijs, waaronder bestrating, straatmeubilair, speelplaatsen en riolering.

Wij bepalen voor een belangrijk deel het imago van de dienstverlening in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Want we zijn iedere dag op pad in de wijken. Echte ambassadeurs van de gemeente dus. Een bijzondere positie. Daar zijn we ons zeer van bewust. Kwaliteit leveren staat dan ook hoog in ons vaandel.
Alles om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van onze buitenruimte. Dat vinden we mooi. En we zijn pas tevreden, als onze klanten dat ook zijn.

 

 

Team Toezicht en handhaving

Wij zijn een team van toezichthouders en juridische en administratieve medewerkers. Onze naam dekt niet helemaal de lading. We zijn namelijk actief op grofweg drie werkterreinen.

Wie kent onze BOA’s niet? Veel mensen zien ons als de mensen die parkeerbonnen uitschrijven. Maar we zijn en doen zoveel meer dan dat. Hondenpoep en afval op straat. Een scooter op het voetpad. Parkeeroverlast in de wijk. Weesfietsen. Vernieling. Geluidsoverlast. Baldadige jongeren. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij doen er wat aan. We zijn altijd op straat te vinden. Zorgen dat het er geen bende wordt.

En dan zijn we ook nog markt- en havenmeester. We zien toe op de naleving van de drank- en horecawet. Van alle markten thuis, dat zijn we. We hebben direct contact met onze inwoners. En werken heel nauw samen met de politie. Elke BOA richt zich op ‘zijn’ eigen dorp. Van dat dorp kennen en weten we alles. Van haver tot gort. Maar als het nodig is, vervangen we elkaar ook gewoon in een van de andere dorpen.

Bouw en Woningtoezicht: wij hebben hart voor een prettige, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Onze bijdrage is toetsen of het gebruik van gebouwen en gronden in overeenstemming met het bestemmingsplan is. Iemand mag bijvoorbeeld niet in een schuur gaan wonen. Of bouwen of slopen zonder vergunning. We doen ons werk niet achter ons bureau, maar op locatie. Soms best spannend, want we zijn niet altijd even welkom. Daarom gaan we samen. Ons doel is dat inwoners uiteindelijk vrijwillig de noodzakelijke aanpassingen doen. Als het moet, dan handhaven we. Snel reageren, snel schakelen betekent dat. Elkaar daarbij helpen, spreekt voor ons vanzelf.


Openbare Orde en Veiligheid
Bij ons zijn het veiligheidsbeleid en het evenementenbeleid ondergebracht. De crisisorganisatie. Bestrijding van ondermijning. En niet te vergeten de zorg- en veiligheidstafels voor jongeren die dreigen te ontsporen. Overlast, autokraak, woninginbraak. Brand. Fysieke veiligheid. Evacueren van mensen. Opvang verzorgen. Het komt allemaal voorbij. Dat maakt ons werk veelzijdig. Spannend ook. Wij hebben contacten met heel veel verschillende partijen. Politie. Het Openbaar Ministerie. Zorginstellingen. De Belastingdienst. Collega’s van het Sociaal Domein.

Geen dag hetzelfde? Sterker nog: geen week hetzelfde! Je komt binnen met plannen voor je werkdag. Je gaat naar huis en hebt heel andere dingen gedaan. En dat vinden we helemaal prima!

 

Ga naar het begin