Domein Maatschappelijke Ontwikkeling

Domein Maatschappelijke Ontwikkeling

Bij Maatschappelijke Ontwikkeling lopen we warm voor een samenleving, waar iedereen tot zijn recht komt. Elke dag zetten we ons hiervoor in. Met hart en ziel. Zodat alle inwoners van onze gemeenten naar vermogen kunnen deelnemen en bijdragen. Dit doen we samen met inwoners en professionals.

Zo werken we samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de sociale dienst. Maar ook met collega’s van andere teams. Samen met de inwoners en de betrokken professionals zoeken we naar maatwerkoplossingen. Als het kan binnen de gebaande paden. Als het moet daarbuiten.

Ons domein bestaat uit twee teams: het team Jeugd, Onderwijs, Sport, Cultuur en Volksgezondheid (JOSCV) en het team Wet Maatschappelijke Ondersteuning & Participatie (WMOP). We vinden elkaar op inhoud. Allemaal staan we dichtbij de samenleving. We weten wat er speelt en vertalen dit naar effectief beleid. We zetten onze deskundigheid in. Voor onze inwoners. Voor onze netwerken. Voor onze samenwerkingsverbanden.

Ga naar het begin