Domein Ruimtelijke Ontwikkeling - de teams stellen zich voor

Team Beleid en Advies

Als team behappen we een heel breed takenpakket: economie, recreatie & toerisme, erfgoed, wonen, verkeer, duurzaamheid, milieu, grondzaken & vastgoed. Alles wat te maken heeft met de inrichting en ontwikkeling van onze ruimte dus. We stellen kaders. Adviseren over hoe we ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. Zetten hier graag onze schouders onder. Elke dag weer. Energiek. Enthousiast. Bevlogen. We denken steeds meer in mogelijkheden en kansen. Verbeelden en verbinden is ons credo. Zowel binnen HLTsamen als daarbuiten. Dat is wat ons werk zo aantrekkelijk maakt. Zo boeiend ook.

Team planvorming

Wij richten onze blik op de fysieke leefomgeving. Met elkaar werken we aan mooie vergezichten die alle terreinen van die leefomgeving omvatten. En de samenhang daartussen. Daarvoor maken we ruimtelijke visies en omgevingsvisies. Die werken we vervolgens uit in concrete bestemmings- en omgevingsplannen. Ook initiëren en faciliteren we ruimtelijke projecten (vooral woningbouw). Tot slot geven wij advies over ruimtelijke initiatieven die niet in de geldende bestemmingsplannen passen.

Dit doen wij allemaal met het doel ervoor te zorgen dat onze dorpen fijne plekken zijn. Niet alleen om te wonen en werken, maar ook om in te recreëren en jezelf in te verplaatsen.

In ons team werken we met passie. Die komt ook tot uiting in onze samenwerking met (lokale) deskundigen en belanghebbenden. Met elkaar nadenken over ruimtelijke vraagstukken geeft ons energie. We werken integraal. Brengen alle belangen in beeld en maken daar afwegingen in. Het algemeen belang staat daarbij voor ons op nummer één. De lokale politiek is in ons werk natuurlijk niet weg te denken. Wij hebben veel contact met wethouders. En bereiden veel stukken voor die de besluitvorming in de colleges en de gemeenteraden ondersteunen.

We krijgen alle ruimte om te doen waar we goed in zijn en energie van krijgen. Onze slogan is niet voor niets: ‘Passie voor Ruimte, Ruimte voor Passie’. En heel belangrijk: we hebben oog voor elkaar!

Ga naar het begin